www.muangsurin.ac.th  

   

  MUANGSURIN.AC.TH

  ห้องสมุดสระโบราณ


   

   

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดสระโบราณ

  Member Zone
  Username

  Password


  forget password
  Member Registration

  1.เวลาเปิด –ปิด จันทร์ – ศุกร์
  เวลา 07.00 – 17.00 น.
  2.ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุด  ได้แก่  ครู  นักเรียน  บุคคลภายนอก  นักการภารโรง ลูกจ้างโรงเรียนเมืองสุรินทร์

   

   

   

  แนะนำหนังสือน่าอ่านของห้องสมุดสระโบราณ

  โลกใบใหม่ของปอง
  ผู้แต่ง : ไชยา วรรณศรี
  ประเภทรางวัล : รางวัลซีไรต์
  ปีที่ได้รับ : 2552
  สำนักพิมพ์ : วรรณศรี
  ปีที่พิมพ์ : 2552

  ตลาดน้ำ...อ้ำ! อร่อย
  ผู้แต่ง : ตุ๊บปอง
  ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปีที่ได้รับ : 2552
  สำนักพิมพ์ : แฮปปี้คิดส์
  ปีที่พิมพ์ : 2551

  บันทึกสี่เท้าจากหัวใจผู้ไร้บ้าน ฉบับการ์ตูน
  ผู้แต่ง : นายซีเปีย
  ประเภทรางวัล : รางวัลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ปีที่ได้รับ : 2552
  สำนักพิมพ์ : พิมพ์บูรพา
  ปีที่พิมพ์ : 2551

  คุณครูบรรณารักษ์ผู้ดูแลห้องสมุด

  เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด

  นายอัครพล ดีรอบ


  มารยาทในการใช้ห้องสมุด

  1.แต่งกายสุภาพ
  2.ถอดรองเท้าวางไว้ให้เป็นระเบียบก่อนเข้าห้องสมุด
  3.ก่อนเข้าห้องสมุดต้องฝากกระเป๋า ถุง ย่าม ไว้ที่รับฝากของยกเว้นเงินทองและของมีค่าให้นำติดตัวก่อนเข้าห้องสมุด
  4.ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น
  5.ไม่นำอาหารเข้ามารับประทานในห้องสมุด
  6.หยิบหนังสือจากชั้นให้ถูกวิธี และปิดเปิดหนังสืออย่างเบามือ
  7.ไม่ตัด ฉีก หรือขีดเขียนข้อความลงในหนังสือและสิ่งพิมพิ์
  8.ไม่ควรเคลื่อนย้ายโต๊ะ – เก้าอี้
  9.เมื่อลุกจากที่นั่งควรเลื่อนเก้าอี้เข้าใต้โต๊ะให้เรียบร้อย
  10.ห้ามนำหนังสือหรือสิ่งอื่นใด ออกจากห้องสมุดก่อนได้รับอนุญาต
  11.ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสิ่งของก่อนทุกครั้งก่อนออกจากห้องสมุด               กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

  1)กิจกรรมต้นไม้พูดได้
  2)กิจกรรมทายปัญหา
  3)กิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่
  4)กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
  5)กิจกรรมข่าวเด่นประเด็นดัง
  6)กิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ
  7)กิจกรรมสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ
  8)กิจกรรมการประกวดยอดนักอ่าน
  9)กิจกรรมการประกวดคัดลายมือ
  10)กิจกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก
  11)กิจกรรมหยุดทุกอย่างนั่งอ่านหนังสือ
  12)กิจกรรมการเรียนการสอนการใช้ห้องสมุด
  13)กิจกรรมการประกวดครอบครัวรักการอ่าน
  14)กิจกรรมการเล่านิทานและการประกวดการเล่านิทาน
  15)กิจกรรมสัปดาห์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ

  1.โรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดโรงเรียนรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เฉลิมฉลองในมงคลวโรกาสครองราชย์ 60 ปี จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์
  เขต 1
  2.เด็กหญิงสุพรรษา  เหนี่ยวบุปผา ได้รับรางวัลดีเด่นการประกวดนักเรียนรักการอ่านระดับประถมศึกษาประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเฉลิมฉลองในมงคลวโรกาสครองราชย์ 60 ปีจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
  3.โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำห้องสมุดมีชีวิต ปีการศึกษา 2551-2552 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นโรงเรียนตัวอย่างในการจัดห้องสมุดที่เป็นระบบสากล มีบริการและกิจกรรมห้องสมุดที่หลากหลายเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นๆมาศึกษาดูงาน
  4.โรงเรียนเมืองสุรินทร์เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 นำเสนองานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และได้รับเกียรติบัตรนำเสนองานกิจกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1  งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคตะวันออก
  เฉียงเหนือปี 2551 วันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
  5. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมการอ่าน
  ระดับเหรียญทอง  โรงเรียนประถมศึกษา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2532

   

  ห้องสมุดสระโบราณ

  ห้องสมุดสระโบราณ มีการจัดแสดงละครหุ่นเชิดเวลา 12.00 น.ในวันอังคารและวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์รับชมและรับฟังได้ค่ะ

   

  วีดีโอกิจกรรมการแสดงหุ่นเชิดของห้องสมุดสระโบราณ        

   ประวัติห้องสมุดสระโบราณ
  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม  2473  เปิดทำการสอน  เมื่อ  13  มิถุนายน  2473  ชื่อเดิมโรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม  ในสมัยพระยาสุริยะราชวราทภัย  เป็นข้าหลวงประจำจังหวัด  ขุนพิสุทธิวราวาทเป็นศึกษาธิการจังหวัด  ตั้งจากเงินงบประมาณการประถมศึกษา  เปิดสอนจากชั้น  ป.1-ป.5  อาจารย์ใหญ่คนแรกคือ  นายมั่น  เพชรศรีสม 
  ที่ดินที่ตั้งโรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่า  “หนองยาว”  ในปี พ.ศ. 2472  พระยาสุริยะราชวราภัย  ได้มอบโรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม  ให้แก่ โรงเรียนประชาบาล  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากศรีสุรินทร์-กสิกรรมมาเป็น โรงเรียนสระโบราณ  (สมัยอาจารย์ใหญ่) 
   ในปี  2499  ได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และเปลี่ยนชื่อ  จากโรงเรียน
  สระโบราณเป็นโรงเรียนเมืองสุรินทร์  ในสมัยคุณครูใหญ่เทพ  ฉัตรทอง  ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ในสมัยนั้นจาก พ.ศ.  2498-30  ก.ย.2518
   ในสมัยของอาจารย์ใหญ่เทพ  ฉัตรทอง  นี้เองทางโรงเรียนเมืองสุรินทร์  เล็งเห็นความสำคัญของห้องสมุดมากจึงแบ่งห้องเรียนซึ่งเป็นห้องหนึ่งในอาคารหลังที่ยาวที่สุด  จัดเป็นห้องสมุด  จำนวน  1  ห้องเรียน  โดยมีอาจารย์สำรวล  ตรองจิตต์  เป็นครูบรรณารักษ์ในสมัยนั้น  (2502)
   ต่อมาในปี 2502  ได้ย้ายห้องสมุดจากอาคารหลังเดิม  (อาคารยาว)   มาตั้งที่อาคารไม้ศิษย์เก่าอุทิศ  โดยมีครูบรรณารักษ์  คือ  อาจารย์จงกล  บองรัน  ห้องสมุดได้รับการพัฒนาเป็นห้องสมุดที่มีมาตรฐาน  มีวัสดุ  ครุภัณฑ์ต่างๆ  พอเหมาะ  ได้แก่  เคาน์เตอร์บรรณารักษ์  1  หลัง  ชั้นวางหนังสือ  3  หลัง  ที่วางหนังสือพิมพ์  1  หลัง  ตู้วารสาร-หนังสือพิมพ์  1  หลัง 
   ในปี  2508  อาจารย์ถาวร  ทองนำ  ทำหน้าที่เป็นครูบรรณารักษ์  และอาจารย์ท่านอื่นๆ
  (ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้)
   2510  อาจารย์หอมทรัพย์  พูนพาณิชย์เป็นครูบรรณารักษ์  ในสมัยที่อาจารย์เพ็ญ  สิริไสย  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และย้ายจากอาคารศิษย์เก่าอุทิศ  มาอยู่อาคารหลังทางซีกตะวันตก  จำนวน  2  ห้องเรียน
   2520 อาจารย์กาญจนา  วิเชียรเป็นครูบรรณารักษ์ห้องสมุดได้ย้ายจากอาคารยาวจากซีกตะวันตกมาอยู่  ตรงกลางอาคารไม้หลังเก่า  (ห้องอาจารย์ใหญ่เดิม)  จำนวน  2  ห้องเรียน  อาจารย์เพ็ญ  ได้ตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ 
   2522  อาจารย์กาญจนา  วิเชียร  ย้ายไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์จังหวัด
   ท่านอาจารย์ถาวร  ทองนำ  ได้มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2525
   2522  อาจารย์ปวลี  วิจิตรโล่ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูบรรณารักษ์  ร่วมกับครูสมถวิล สมานุหัตถ์  ณ  อาคารเก่า  (ห้องครูใหญ่เก่า)
   2524  ห้องสมุดได้ย้ายจากอาคารหลังเก่ามาอยู่อาคารยาวซีกตะวันตกอีกครั้งหนึ่ง และอาจารย์
  ปวลี  วิจิตรโล่ห์เป็นครูบรรณารักษ์  โดยมี  อาจารย์มวลมาศ  โสวภาค  เป็นครูช่วยงาน
  บรรณารักษ์  สาเหตุที่ย้ายห้องสมุด  เพราะอาคารไม้หลังเก่าชำรุดทรุดโทรมมาก  จึงรื้อสวนกลาง 
  และซีกตะวันออกของอาคารไม้หลังเก่าออกทั้งหมด  และได้สร้างอาคารตึกหลังที่  6  ขึ้นมาใหม่
   2527  ห้องสมุดได้ย้ายจากอาคารเก่ามาอยู่ตึกใหม่อาคาร 6  ในปัจจุบันนี้  มีจำนวน  3  ห้องเรียน  อาจารย์ปวลี  วิจิตรโล่ห์เป็นครูบรรณารักษ์และอาจารย์เพ็ญแข  ขบวนนาม  เป็นครูช่วยงานห้องสมุด
   2529  อ.ปวลี  เป็นครูบรรณารักษ์  อาจารย์สวาสดิ์  และอาจารย์สุภาภรณ์  เป็นครูช่วยงาน
   2530-2537    อ.ปวลี  เป็นครูบรรณารักษ์ ห้องสมุดยังอยู่ที่อาคาร 6  มีขนาด 3  ห้องเรียน
  มีครูผู้ช่วยบรรณารักษ์  2  คน
   2538   อ.วนิดา  สุวัณณุสส์   ย้ายมาจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์  มาเป็นครูบรรณรักษ์  ห้องสมุดยังอยู่ที่อาคาร 6  มีขนาด 3  ห้องเรียน มีนายประเสริฐ  สุขวิทย์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ มีครูบรรจง โสระฐี   เป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1  คน  ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนห้องสมุดดียิ่ง  ได้ขยายห้องสมุดให้มีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น 4 ห้องเรียน ทำให้จัดกิจกรรมและบริการแก่นักเรียนมากขึ้น  จากการปฏิบัติงานห้องสมุด การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายและต่อเนื่องทำให้ในปีนี้ห้องสมุดได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดห้องสมุดโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น  ระดับอำเภอและระดับจังหวัด
   2540  ห้องสมุดได้ย้ายจากอาคาร 6  มาอยู่อาคารหอประชุมเก่า  มีนายสุขะ กิ่งมณี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  โดยทางโรงเรียนได้ปรับปรุงหอประชุมที่เก่าให้มีสภาพใหม่  ติดฝ้าเพดาน ติดพัดลม  ทาสีใหม่  จัดทำชั้นหนังสือใหม่ จำนวน 20 ชั้น ถมพื้นให้สูงขึ้นจากน้ำท่วม  มีครูบรรณารักษ์ คือ
  อ.วนิดา สุวัณณุสส์    และ อ. จันทร์เพ็ญ  นารินทร์   อ. ประเสริฐศรี หิรัญมาพรเป็นครูผู้ช่วยบรรณารักษ์  
   2542   ห้องสมุดยังอยู่ที่อาคารห้องสมุดเก่า  มีครูบรรณารักษ์ คือ อ.วนิดา สุวัณณุสส์
  อ.จันทร์เพ็ญ นารินทร์ และอ.กัญญาภรณ์ นุชวงษ์ เป็นครูผู้ช่วยบรรณารักษ์
   2549   ห้องสมุดชนะเลิศการประกวดโรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  1 
               ในปีนี้ทางโรงเรียนได้สร้างห้องสมุดใหม่ขึ้นบริเวณทิศเหนือ ติดกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา  โดยนายศิริวัตร  บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ นายภิตติ แย้มศรี  นายสมพร บุญเจริญ  นายศราวุธ นิเวศวรากร  และนายสุรชัย เสียงสนั่น  รองผู้อำนวยการ เป็นผู้คิดริเริ่มให้มีการจัดสร้างห้องสมุดใหม่ขึ้น โดยความร่วมมือของคณะครู นักเรียน  ศิษย์เก่า หน่วยงานทางราชการและบุคคลในชุมชนให้การสนับสนุน 

           ห้องสมุดสระโบราณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สร้างโดยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเมืองสุรินทร์ หลาย ๆ คณะที่ต้องการเห็นโรงเรียนเมืองสุรินทร์ มีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองสุรินทร์  นำโดยนายเสงี่ยม พวงคำ ประธานคณะกรรมการ
  นายวินิจ  สืบนุการณ์ นางสุภาพ  ภัทรพานี  รองประธานคณะกรรมการ และอดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์  คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์นำโดยนายสุชาติ  ปริญญาเชษฐ์  พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์ ในขณะนั้น คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองสุรินทร์  นำโดยนางสาวภูริตา  มูลศาสตร์ โดย ตัวแทนจากทุกคณะรวมทั้งนายศิริวัตร บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้เข้าพบนายธงชัย มุ่งเจริญพร   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองสุรินทร์  เพื่อแจ้งความต้องการที่จะสร้างห้องสมุด และขอสนับสนุนงบประมาณตามแบบรูปรายการในราคา  6,900,000  บาท  นายกธงชัย  มุ่งเจริญพร ได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์ เจริญพันธุ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าอีกท่านหนึ่งได้ช่วยพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน  และได้นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างด้านบนอาคารก่อนและจัดสรรต่อเติมในปีงบประมาณต่อไป เป็นเงินงบประมาณ  3,420,000 บาท  เมื่อนายศิริวัตร บุญประสพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้รับแจ้งยอดจัดสรร  จึงเข้าพบนายสมศักดิ์ เจริญพันธุ์  เพื่อขอบคุณและรับคำว่าจะสร้างให้เสร็จทั้งหลัง โดยจะหางบประมาณสมทบให้แล้วเสร็จในคราวเดียว  ซึ่งก็เป็นไปตามที่รับคำไว้ คือ โรงเรียนได้ระดมทุนจากทุกส่วน  โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียน ได้งบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกจำนวน 4,153,000 บาท  งบประมาณทั้งหมดรวมทั้งการจัดหาครุภัณฑ์ห้องสมุด หนังสือ และการตกแต่งสถานที่ทำให้การสร้างห้องสมุดสำเร็จลงได้และมีความสมบูรณ์มีความพร้อมต่อการให้บริการเป็นอย่างดียิ่งด้วยงบประมาณ 7,573,000  บาท
         สำหรับการตั้งชื่อห้องสมุด นายศิริวัตร บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้คณะครูช่วยกันตั้งชื่อ มีข้อสรุปร่วมกันว่า เพื่อเป็นการรำลึกถึงอดีตของโรงเรียนเมืองสุรินทร์ที่ได้สร้างชื่อไว้ในวงการศึกษาของจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้ผลิตลูกศิษย์ไปประกอบสัมมาอาชีพในวงการต่าง ๆ อย่างมากมายและเป็นโรงเรียนยอดนิยมในยุคนั้น ในนามของโรงเรียนสระโบราณ จึงเห็นควรตั้งชื่อห้องสมุดว่า “ห้องสมุดสระโบราณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ”
       ปี   2550 ห้องสมุดได้ย้ายจากอาคารหอประชุมเก่ามาอยู่ที่อาคารห้องสมุดสระโบราณ   ห้องสมุดสระโบราณ และทำพิธีเปิดในวันที่ 16 มีนาคม  2550  มีนางวนิดา  สุวัณณุสส์ เป็นครูบรรณารักษ์   นางสาวละมุล ใจกุศล   นางศิริพร  แดงทองดี และนางสาววัลย์ลิกา พานิกุล
  เป็นครูผู้ช่วยบรรณารักษ์   มีเจ้าหน้าที่ 1 คน  คือ นางสาวฉัตรสุดา  กิมานันท์ เป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
  ในปีนี้ห้องสมุดได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนแกนนำห้องสมุดมีชีวิตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ 
  เขต  1
         ในปีนี้นายศิริวัตร บุญประสพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้มีนโยบายจัดทำโครงการห้องสมุดเพื่อมวลชน  โดยเปิดบริการให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการห้องสมุดและให้เปิดบริการตอนเย็นและวันหยุด  ดังนั้นห้องสมุดสระโบราณ  จึงเปิดให้บริการในวันจันทร์ – ศุกร์ 
  เวลา 07.30- 18.00 น.   วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ตลอดปีการศึกษา 2550
      ปี  2551  นางวนิดา  สุวัณณุสส์ เป็นครูบรรณารักษ์   นางสาวละมุล ใจกุศล  
  นางศิริพร  แดงทองดี  เป็นครูผู้ช่วยบรรณารักษ์   มีเจ้าหน้าที่ 1 คน  คือ นางทินันยา  ไม้สูงดีผู้ช่วยบรรณารักษ์   ในปีนี้ห้องสมุดได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนแกนนำห้องสมุดมีชีวิตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์  เขต  1   และได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง นำเสนองานกิจกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1  การประกวดโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จตามนโยบายและ 5 กลยุทธ์ ของ สพฐ.  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2551  วันที่ 19 – 21  ธันวาคม 2551  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา 
      ปี 2552    นางวนิดา  สุวัณณุสส์  เป็นครูบรรณารักษ์  ห้องสมุดสระโบราณ   นางสาวละมุล
  ใจกุศล   นางศิริพร  แดงทองดี เป็นครูผู้ช่วยบรรณารักษ์   และ นางสาวกิติยา   หวังสม เป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด  ในปีนี้ห้องสมุดเป็นห้องสมุด 3 ดี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าหนังสือ  สื่อ/อิเล็กทรอนิกส์  และคอมพิวเตอร์จำนวน 6  เครื่อง  เพื่อบริการอินเตอร์เนต ความเร็วสูง  และห้องสมุดสระโบราณโรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น ด้านส่งเสริมการอ่านระดับเหรียญทอง  โรงเรียนประถมศึกษา เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม  พ.ศ. 2552
      ปี 2553  นางวนิดา  สุวัณณุสส์  เป็นครูบรรณารักษ์  ห้องสมุดสระโบราณ   นางสาวละมุล  ใจกุศล   นางศิริพร  แดงทองดี เป็นครูผู้ช่วยบรรณารักษ์   และ นางสาวกิติยา   หวังสม เป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดในปีนี้โรงเรียนสร้างห้องสมุดสระโบราณ 2 เป็นห้องสมุดและห้องสื่อ จำนวน 2  ห้องเรียน สำหรับสายชั้นอนุบาลปีที่ 1-2  โดยได้รับเงินสนับสนุนซื้อหนังสือจากนายแพทย์ยิ่งยง พิษณุวงศ์  เป็นเงิน 100,000  บาท   นอกจากนี้ห้องสมุดได้เข้าร่วมโครงการประกวดยอดนักอ่านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ คือ โครงการอ่านวันละ10 หน้า เดือนละ 10 เรื่อง ปีละ 10 เล่ม มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่าน จำนวน 6 คน


  วิสัยทัศน์ห้องสมุด
                   ห้องสมุดสระโบราณ  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ บริหารงานให้ได้มาตรฐานห้องสมุด  โดยโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วม  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้ห้องสมุด  พัฒนาตนเองด้านการอ่าน เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  และมีนิสัยรักการอ่าน
  พันธกิจ                 
      ๑.  พัฒนาห้องสมุดให้ครอบคลุมตามมาตรฐานห้องสมุด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ๒.  จัดบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและโรงเรียนกับชุมชน
      ๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูบรรณารักษ์มีความสามารถในการดำเนินงานห้องสมุด   การปฏิบัติงานเทคนิค การให้บริการ การจัดกิจกรรม และพัฒนาตนเองด้านงานห้องสมุด การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เกี่ยวกับการดำเนินงานห้องสมุด
        ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน  มีการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน และพัฒนาตนเองด้านการใช้ห้องสมุดและการอ่านอย่างต่อเนื่อง
         ๕.  ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถในการรับรู้ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ และมีความใฝ่รู้
  ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการอ่าน
        ๖.  พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์ ให้มีปริมาณที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้ใช้บริการ
        ๗.   พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์ ได้แก่  วัสดุ สื่อประกอบการเรียนรู้ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในปริมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร และความต้องการของผู้ใช้บริการ
        ๘.  พัฒนาสภาพแวดล้อม  บรรยากาศห้องสมุด   ได้แก่  เสียง แสงสว่าง  อากาศ  ให้เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บริการ
  วัตถุประสงค์
        ๑.เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
  ของโรงเรียนและชุมชน
        ๒.  เพื่อจัดหาวัสดุสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ และจัดระบบบริการอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่นักเรียน ครู และชุมชน
        ๓.  เพื่อจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้แก่นักเรียน   ให้นักเรียนสามารถใช้ห้องสมุดในโรงเรียนเป็นพื้นฐานในการใช้ห้องสมุดอื่น ๆ ต่อไป
        ๔.  เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนและเป็นแหล่งค้นคว้า
        ๕.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการใช้ห้องสมุดและเข้าถึงสารนิเทศต่าง ๆ
        ๖.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจในการอ่าน สามารถพัฒนาการอ่านจนกระทั่งมีนิสัยรักการอ่าน
  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th

  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th