www.muangsurin.ac.th  

   

  โรงเรียนเมืองสุรินทร์  มุ่งสู่ความเป็นหนึ่ง  โรงเรียนประถมศึกษาของจังหวัดสุรินทร์

    โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 
  Side Menu
  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์
  นายพงษ์ศักดิ์  อินทรามะ
  ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
  Side Menu

           
   
    ขอเชิญกดติดตามโรงเรียนเมืองสุรินทร์
      
                
   

   

   

   

   
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมคิด รักษ์รอด โทรศัพท์ 044-713963 www.muangsurin.ac.th
  ประวัติโรงเรียน
  โรงเรียนเมืองสุรินทร์  เดิมชื่อ  “โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม”  ก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ 2472  โดยข้าหลวงประจำจังหวัดสุรินทร์  พระยาสุริยราชวราภัย  (ศิริ วิเศษโกสินทร์ พ.ศ.2470 – 2476) และขุนพิสุทธิ์วรวาท ธรรมการประจำจังหวัดสุรินทร์  อ่านต่อ
  เกี่ยวกับโรงเรียน

  โรงเรียนเมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์
  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนตั้งแต่ ระดับ
  ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ตั้งอยู่ เลขที่ 1 ถนนจางวาง ตำบลในเมือง อ.เมืองสุรินทร์
  จ.สุรินทร์  32000 โทรศัพท์ 044-511192 FAX 044-713963

            


  แจ้งข่าวสารโรงเรียนเมืองสุรินทร์
   ด่วน!!! ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ปี2561 คลิกลิงค์ เปิด 1 เปิด 2
   15 พ.ค.2561 โรงเรียนเมืองสุรินทร์เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560
   15 มิ.ย.2561 โรงเรียนเมืองสุรินทร์จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
   15 มิ.ย.2561 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้ร่วมกิจกรรมการประกวดเดินสวนสนามประจำปีการศึกษา 2561 
   22 มิ.ย.2561 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้รับการประเมินโรงเรียนคู่ขนานจาก สพป.สุรินทร์ เขต 1
   26 มิ.ย.2561 โรงเรียนเมืองสุรินทร์จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560
   29-31 ก.ค.2561 โรงเรียนเมืองสุรินทร์จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
   1-31 ส.ค.2561 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ให้นักเรียนทุกสายชั้นจัดกิจกรรมการแสดงการรณรงค์ต้อต้านโรคไข้เลือดออก บริเวณ หน้าเสาธง
   12 ส.ค.2561 คณะผู้บริหารนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมคิด รักษ์รอด และคณะครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ร่วมเดินเทิดพระเกียรติในวันแม่แห่งชาติ และร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
   15-25 ก.ย.2561 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ประเพณีแซนโฏนตาบูชาบรรพบุรุษ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเมืองสุรินทร์
   26 ก.ย.2561 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตในวาระเกษียณอายุแก่คุณครู ผู้เกษียณอายุ
   13 ม.ค.2561 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
   
   
   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนเมืองสุรินทร์
   8 มีนาคม 2561 ประกาศผู้ชนะราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลุมสนามกีฬา ( โดมอเนกประสงค์) โรงเรียนเมืองสุรินทร์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จำนวน 1 หลัง คลิกประกาศผู้ชนะการประกวดราคา    

   
  แสดงความคิดเห็นในประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนเมืองสุรินทร์
   
   
   
     
     
    
  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th

  Copyright (c) by Muangsurin.ac.th