ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร. 0-4451-1192 E-mail : muangsurinschool@hotmail.com  
 
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ตราสัญลักษณ์ (โลโก้)
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
อำนาจหน้าที่
Q&A กระดานถาม-ตอบ
Social Network
ขอใช้อาคารสถานที่ออนไลน์ E-service
 
โครงสร้างการบริหารงาน
กรรมการสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรสายชั้นอนุบาล 2
บุคลากรสายชั้นอนุบาล 3
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บุคลากรสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โครงการห้องเรียนพิเศษ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลงานเด่น
 สารประชาสัมพันธ์
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2566
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ช่องทางร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
 รายงานผลตามนโยบายNo Gift Policy พ.ศ.2566
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  กฎกระทรวง
  ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้โรงเรียนพัฒนาในส่วนใด
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ด้านอาคารสถานที่
 
 
 
  3.239.59.31    
 
 
 
������������������������������
_______________________________________________________________________________________
กิจกรรมกีฬาสีภายใน
[24-08-2023]   กิจกรรมกีฬาสีภายใน  
กิจกรรมโครงการบ้านสร้างสรรค์ลูกรัก
[21-08-2023]   กิจกรรมโครงการบ้านสร้างสรรค์ลูกรัก 
กิจกรรมบูรณาการวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน
[18-08-2023]   กิจกรรมบูรณาการวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน 
กิจกรรมค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
[16-08-2023]   กิจกรรมค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
กิจกรรมวันแม่ 2566
[12-08-2023]   กิจกรรมวันแม่ 2566 
ครบรอบ ๙๔ ปี โรงเรียนเมืองสุรินทร์
[13-06-2023]   ครบรอบ ๙๔ ปี โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566
[08-06-2023]   พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. นำทีมCodingกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ปธ.อนุกรรมการสร้างความตระหนักรู้เเละประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการCodingแห่งชาติ และทีมครูกัลยา(จ.บุรีรัมย์,จ.สุรินทร์) ลงพื้นที
[02-02-2023]   โรงเรียนเมืองสุรินทร์ให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. นำทีมCodingกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ปธ.อนุกรรมการสร้างความตระหนักรู้เเละประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการCodingแห่งชาติ และทีมครูกัลยา(จ.บุรีรัมย์,จ.สุรินทร์) ลงพื้นที 
กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนเมืองสุรินทร์
[13-01-2023]   กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนเมืองสุรินทร์ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  โรงเรียนเมืองสุรินทร์
[09-01-2023]   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเมืองสุรินทร์  
โครงการทัศนศึกษาของห้องเรียนพิเศษ ระดับปฐมวัย จังหวัดศรีสะเกษ
[04-01-2023]   โครงการทัศนศึกษาของห้องเรียนพิเศษ ระดับปฐมวัย จังหวัดศรีสะเกษ 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565  สมาคมโรงเรียนประถมศึกษาประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเจพีเอมเมอรัลยโสธร
[24-12-2022]   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมโรงเรียนประถมศึกษาประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเจพีเอมเมอรัลยโสธร 
กิจกรรม
[17-12-2022]   กิจกรรม "โครงการโรงเรียนบ้านสร้างสรรค์ลูกรัก สายชั้นอนุบาล" 
นายนิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
[10-12-2022]   นายนิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 6 ณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์
[03-12-2022]   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 6 ณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 
ชั่วโมงเรียนพลศึกษา ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สระว่ายน้ำชุมชนโรงเรียนเมืองสุรินทร์
[01-12-2022]   ชั่วโมงเรียนพลศึกษา ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สระว่ายน้ำชุมชนโรงเรียนเมืองสุรินทร์ 
พิธีเปิด “ห้องประชุม
[07-10-2022]   พิธีเปิด “ห้องประชุม " Auditorium "(ห้องเธียเตอร์) โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (สว.) มาเป็นประธานให้พิธี  
พิธีการส่งมอบสระว่ายน้ำชุมชน ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
[03-10-2022]   พิธีการส่งมอบสระว่ายน้ำชุมชน ตําบลในเมือง อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
สืบสานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ
[26-09-2022]   สืบสานประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ 
งานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565
[04-09-2022]   งานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 
กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ปีการศึกษา 2565
[02-09-2022]   กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ปีการศึกษา 2565 
กิจกรรม
[17-08-2022]   กิจกรรม "สัปดาห์วันอาเซียน" ประจำปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนเมืองสุรินทร์ นำโดยนายชีวิน  ทองศรี ผู้อำนวยการ พร้อมรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน และบุคลากร ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลากลางแห่งใหม่
[12-08-2022]   โรงเรียนเมืองสุรินทร์ นำโดยนายชีวิน ทองศรี ผู้อำนวยการ พร้อมรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ท่าน และบุคลากร ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลากลางแห่งใหม่ 
นายชีวิน ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรโรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
[05-07-2022]   นายชีวิน ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรโรงเรียนเมืองสุรินทร์ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จัดโดย สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์
[01-07-2022]   ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จัดโดย สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ 
พิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเมืองสุรินทร์
[09-06-2022]   พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเมืองสุรินทร์  
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเมืองสุรินทร์  ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2565
[05-06-2022]   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2565 
โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป.ปทุมธานี เข้าศึกษาดูงาน
[27-05-2022]   โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป.ปทุมธานี เข้าศึกษาดูงาน 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
   
   
 
 
กระทรวงศึกษาธิการ
 

องค์กรหลัก

 

องค์กรในกำกับ/องค์กรมหาชน

 
 
 
 
  โทรศัพท์ 0-4451-1192 E-mail : muangsurinschool@hotmail.com  
 
 
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย โรงเรียนเมืองสุรินทร์
 
  หน้าแรก  I  ข้อมูลโรงเรียน  I  ข้อมูลนักเรียน  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเรา